Oficina tècnica

Com a Oficina Tècnica podem apreciar tres parts, les quals han d’estar en perfecte sincronia.

A la primera part es troba el nostre equip de professionals que desenvolupa la part més tècnica i innovadora dels projectes. Són els encarregats de parlar amb els clients i adquirir la major informació possible, precisant al màxim l’oferiment d’una solució per aconseguir la màxima satisfacció del client. També s’encarreguen de liderar la direcció de treballs a les empreses per fer les comprovacions i mesures necessàries per així, aconseguir la màxima perfecció i rendibilitat del projecte.

Al mateix temps, dins de l’oficina tècnica, podem trobar la part de l’oficina on es realitzen les gestions. Són els encarregats d’acordar amb el client un preu raonable mitjançant un pressupost a mida, contractes, portar el control dels costos de l’equip… és de vital importància que les dues primeres parts estiguin en perfecte concordança.

Finalment trobem la part de la propietat de l’empresa, que és la que s’encarrega de que supervisar el conjunt perquè tot funcioni a la perfecció, estant pendent de tot i confiant plenament amb l’equip. En alguns casos, aquesta part també s’encarrega de fer la part més comercial, i qui millor que ell, que és qui coneix com funciona l’empresa.

Unes de les principals feines que fem a l’oficina tècnica son: