Manipulació Pick&Place

La manipulació de productes és una de les aplicacions més esteses per la robòtica industrial. Força, velocitat, precisió, són característiques clau en aplicacions d’aquest tipus, on el gran ventall de possibles robots disponibles fa que puguem resoldre qualsevol aplicació.

Amb l’objectiu d’oferir les millors solucions als nostres clients, majoritàriament caves i bodegues, hem desenvolupat aplicacions específiques de manipulació d’ ampolles i safates de plàstic termoconformades, adaptables a cada situació segons les necessitats del client.

Aplicacions:

  • Manipulació de qualsevol tipus de producte
  • Traspàs d’ampolles a mitja velocitat
  • Ompliment de safates termoconformades en alta velocitat
  • Transferència d’ampolles de safata a gàbia en alta velocitat