Disseny de projectes

Realitzem el disseny de totes les fases d’un projecte. El client només cal que ens expliqui la seva necessitat, i el nostre equip s’ocuparà de trobar les solucions automatitzades més actuals.

  • Estudi de viabilitat, preferències i requeriments de la proposta del client
  • Pressupostatges.
  • Dibuixat d’esquemes elèctrics
  • Programació de PLC’s
  • Disseny d’interfícies home-màquina: pantalles tàctils, displays, etc.
  • Disseny i programació de sistemes SCADA
  • Projectes de robòtica, visió artificial o sistemes de traçabilitat