Aplicacions Especials

Cada tipus de producte requereix el seu propi procés de fabricació. La flexibilitat que ofereix la robòtica ens permet abastar la majoria d’aplicacions, de manera ràpida i fiable

Acabats personalitzats

A dia d’avui l’estratègia de vendes de moltes empreses requereix la fabricació de productes amb acabats personalitzats, amb la finalitat de tenir un factor diferenciador a la competència. En algunes ocasions, aquests processos canvien, de manera que requereixen una aplicació flexible i de fàcil adaptació als canvis. Aquesta facilitat d’ajust i canvis és un dels punts forts de les aplicacions robotitzades, ja que un mateix robot pot tenir infinitat d’usos només canviant el capçal.

Hi ha un robot per a cada aplicació, tenim la solució a les seves necessitats.

Exclusivitat

Si el client requereix una aplicació exclusiva per tractar-se d’un acabat del producte molt personalitzat, se’l respecta i no es fa cap rèplica de l’aplicació.