Empresa

Fundada al 1979, Nexpert S.L. és una empresa especialitzada en la automatització i control de processos industrials.

Situada a Sant Sadurní d’Anoia, som distribuïdors oficials de la marca OMRON en les zones del Alt Penedès i Garraf.

La constant evolució dels mercats fa que les empreses hagin de ser cada vegada més competitives. El nostre equip de professionals estudia les noves tendències i la tecnologia més avantguardista per oferir als clients un servei que els farà més competitius.

Des de l’any 2002 estem ubicats a un nou edifici situat al polígon industrial Can Ferrer II, als afores de Sant Sadurní d’Anoia amb un total de 1840 m2 que es reparteixen:

 • Magatzem i recepció (400m2)
 • Taller de muntatges (520m2)
 • Oficina tècnica, comptabilitat, aula de formació i sala de presentacions (400m2)
 • Aparcament i zona enjardinada (520m2)

Activitats

Entre les nostres principals activitats trobem tot tipus de solucions automatitzades, entre les que destaquen:

 • Disseny i muntatge de quadres elèctrics de potència i control
 • Programació de PLC’s i sistemes SCADA
 • Regulació i control de línies de fabricació
 • Sistemes de traçabilitat
 • Aplicacions de control de qualitat
 • Sistemes de seguretat en la maquinària
 • Adaptació d’instal·lacions per a la millora d’eficiència energètica
 • Robòtica industrial
 • Adaptació de maquinària per al compliment de la normativa vigent

Qualitat

La Direcció de Nexpert, S.L., és conscient de la necessitat de satisfer i complir les exigències del client a través del subministrament de productes i serveis de qualitat per tal d’aconseguir-ne la confiança.

Per això ha de comptar amb:

 • Personal tècnicament competent, responsable i convenientment format.
 • Mitjans materials adequats al procés productiu.
 • Documentació tècnica adequada, actualitzada i arxivada adequadament per una ràpida localització.

Que seran completats amb:

 • Definició correcta i precisa dels procediments a seguir en tots els departaments.
 • Definició correcta de les responsabilitats, les funcions i les relacions entre tot el personal que realitza, dirigeix i verifica qualsevol treball que incideixi en la Qualitat.
 • Anàlisi de les desviacions succeïdes per aprendre d’elles i evitar-ne la repetició.
 • Atenció a la satisfacció de les necessitats i expectatives del Client.
 • Definició i satisfacció de tots els requisits aplicables als nostres productes i serveis.
 • Enfocament cap a la millora contínua dels processos.
 • Definició d’objectius anuals per l’empresa i el seu seguiment.

Per la consecució dels objectius i mantenir implantat el sistema, la Direcció de Nexpert, S.L. delega en la persona de Gestió de Qualitat que, amb independència d’altres funcions, la responsabilitat de:

 • Assegurar que s’estableixen, implanten i mantenen els processos necessaris
  pel sistema de gestió de la qualitat.
 • Informar a la Direcció sobre el desenvolupament del sistema de gestió de la
  qualitat i de qualsevol necessitat de millora.
 • Assegurar de que es promogui la presa de consciència dels requisits del
  client a tots els nivells de l’organització.
 • Verificar el correcte compliment de la política i dels objectius establerts.

Per al compliment d’aquesta Política, és imprescindible la col·laboració de tot el personal de l’empresa, que l’ha de conèixer, complir-la i estar convençut  d’assumir la necessitat d’optimitzar el servei al client, a través d’un constant esforç de millora.