Interfície Home-Màquina

Realitzem tota la comunicació necessària de la màquina a través d’una pantalla tàctil. Visualitzi l’estat de la màquina, alarmes, senyals de marxa, i estalviïs cablejat, polsadors, pilots lluminosos i displays.

I no tan sols això. Amb la instal·lació d’una pantalla proveïda de la tecnologia de comunicació Ethernet, podrem veure i manipular la pantalla a traves de qualsevol ordinador connectat a la xarxa o a través  d’Internet, mitjançant un ordinador o un dispositiu mòbil.

A més, pot emmagatzemar dades i estadístiques de producció, de manera que podrà tenir un control total de la seva maquinària.

En la actualitat, també disposem de pantalles tàctils amb sistema operatiu Windows, de manera que no tan sols pot controlar la seva màquina, sinó que pot realitzar sistemes d’adquisició de dades en temps real des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa i crear bases de dades amb Microsoft Access.

Aplicacions:

  • Control de màquines
  • Control d’enllumenat
  • Climatització
  • Domòtica
  • Visualització i control de consums elèctrics
  • Adquisició de dades en processos de fabricació