Muntatges elèctrics

L’apartat de muntatges elèctrics engloba un gran ventall de solucions, com el que nosaltres podem oferir. Som experts en aquest àmbit ja que treballem especialment amb muntatges elèctrics industrials. Entre d’altres, els muntatges que som capaços de realitzar són:

  • Integració de robots.
  • Fabricació de maquinaria a mida.
  • Sistemes de comunicació.
  • Alimentació i protecció de tota mena d’equipament elèctric.
  • Controls de línies de protecció i instal·lacions generals.

El valor afegit de Nexpert resideix en el know-how dels professionals que hi treballen, un equip amb una dilatada experiència especialitzat en donar resposta a totes les inquietuds i necessitats de les industries que ens envolten. Per dur a terme la integració de totes aquestes solucions, ens desplacem a les instal·lacions del client per poder realitzar muntatges elèctrics de tot tipus de magnitud que siguin necessaris.

Integrat a la nostra empresa disposem de taller tant elèctric com mecànic. La majoria de projectes que dissenyem, també amb robots, són creats en el mateix taller i els clients poden desplaçar-se a la nostra empresa per veure l’evolució del projecte, i en el cas de que tingui alguna consulta o alguna idea per millorar el projecte, es poden fer totes les proves al propi taller. Un cop el muntatge hagi finalitzat, si el client dóna el seu vist i plau, es pot passar a integrar a la seva empresa tal i com està muntada al taller.

Fer proves al nostre taller és molt útil per fer els càlculs de temps en el procés o inclús per comprovar moviments o espai dels elements emprats en el projecte i així prendre les mesures correctores que siguin necessàries.

Principalment treballem en dos apartats: