Quadres elèctrics

El muntatge de quadres elèctrics és la base de la nostra experiència. Al nostre taller elèctric podem realitzar quadres elèctrics amb gran comoditat i amb les eines necessàries per poder dur a terme els treballs amb la major precisió possible.

El taller elèctric disposa d’eines i equipament com ara:

 • Taules de muntatge: permeten fer treballs en horitzontal i separar el material de cada projecte.
 • Caixa d’eines: cada treballador disposa d’una caixa d’eines per poder realitzar totes les tasques amb les eines corresponents.
 • Serra: permet tallar canalitzacions per ubicar cables amb tots els angles que siguin necessaris.
 • Cisalla pneumàtica: permet el tall a mida i perforació de carril DIN.
 • Magatzems mòbils de petit material de muntatge:
  • Terminals
  • Punteres
  • Cargols de fixació
  • Brides
 • Plegadores de pletines: permeten plegar i perforar pletines de coure.
 • Taladres per peces metàl·liques: amb aquests equipaments es poden perforar les plaques de muntatge i envolvents.
 • Troquel·ladors hidràulics: permeten perforar, amb mides predefinides, envolvents metàl·lics i de polièster.

Els quadres elèctrics que muntem són per: