Pesatge estàtic / dinàmic

Confiï en que el seu producte és expedit de manera correcta o classifiqui’l en funció del seu pes.

Oferim aplicacions de pesatge, estàtic i dinàmic, de productes, caixes, dipòsits o premses.

Aplicacions:

  • Control de premses en bodegues i caves
  • Control de processos de fabricació i packaging
  • Classificació de productes en funció del pes
  • Pesatge i control d’ompliment i buidatge de dipòsits i sitges