Traçabilitat

La tecnologia actual de la informació ens permet tenir controlat el nostre producte des de la producció d’aquest fins al moment del seu consum. Oferim diferents tipus de sistemes de traçabilitat que s’adeqüen a cada necessitat.

Un sistema de traçabilitat ens ofereix la possibilitat de trobar i seguir el rastre, durant totes les etapes de fabricació, transformació i distribució, d’un producte o aliment, obtenint així un control total del producte.

Necessitat d’implantar sistemes de traçabilitat.

Quins factor poden impulsar a una empresa a voler implementar un sistema de traçabilitat?

  • La normativa legal
  • La pressió de clients i consumidors
  • El propi interès de la empresa

A Nexpert podem realitzar estudis per implantar la traçabilitat en una planta de producció, fent servir diversos mètodes:

  • Codis de barres i Datamatrix (2D)
  • Etiquetes i sensors RFID (Radiofreqüència)
  • Integració amb diversos sistemes de bases de dades

Aplicacions:

  • Seguiment de productes, inclòs una vegada expedits
  • Control de productes mitjançant bases de dades actualitzables
  • Control de productes a distancia