Serveis Nexpert

A Nexpert oferim tot tipus de solucions d’enginyeria, automatització i robòtica.
El nostre equip de professionals estudia les noves tendències i la tecnologia més avançada per oferir un servei actualitzat i adaptat a cada client.


Robòtica Industrial

Realitzem tot tipus de projectes de robotització clau en mà: Instal·lació del robot, capçal, tancat de seguretat, i instal·lació dels quadres de potència i control, amb la interfície home-màquina corresponent.


Control de qualitat

Diferents necessitats en el control de qualitat requereixen diferents sistemes de control. Nexpert li ofereix el que necessita.

Aplicacions de visió artificial, sistemes de medició, pesatge estàtic i dinàmic, ..


Oficina técnica

La nostra oficina tècnica està formada per especialistes amb una gran experiència en tots els aspectes de les tecnologies de l’automatització.

Desenvolupem totes les fases relatives al disseny d’un projecte, dibuixat d’esquemes elèctrics, programació de PLC’s, disseny d’interfícies home-màquina: pantalles tàctils, displays, disseny i programació de sistemes SCADA per al control, gestió i monitorització de línies de producció completes, projectes de robòtica, visió artificial o sistemes de traçabilitat i projectes d’investigació I+D+i.

Disposem d’un ampli espai per atendre als nostres clients, i dur a terme còmodament tots els passos conjunts que poden requerir el disseny dels projectes.


Quadres eléctrics

Disseny i muntatge de quadres elèctrics de potència, distribució, control, domòtica,…


Muntatges eléctrics

Instal·lació de l’escomesa, enllumenat,  xarxa i potència de naus industrials, integració i automatització de maquinària,…


Automatització Industrial

L’automatització exerceix un paper cada vegada més important en l’economia mundial i en l’experiència diària. Tenint les tecnologies necessàries junt amb les màquines controlades o processos industrials, les empreses, poden ser més competitives, i a la vegada, poden seguir creixent i apostar per la innovació.


Formació

Cursos de formació per realitzar tasques de programació d’autòmats, variadors de freqüència, visió artificial, …

Oferim als nostres clients programes de formació amb les tecnologies que implantem, exercits pels nostres tècnics o bé amb el suport de professionals d’Omron en els diversos aspectes amb els quals treballem:
Autòmats programables, visió artificial, variadors…

Disposem d’una aula de formació amb tots els equipaments necessaris.
Maletes de demostracions, projector, ordinadors, etc …