Control de Qualitat

El control de qualitat és el conjunt de programes, tècniques i accions que es realitzen, ja sigui a través d’anàlisis, tests o altres eines de control de gestió disponibles per tal de detectar defectes existents en productes, processos o serveis.

Un cop recopilada tota la informació possible, s’analitza i s’interpreten les dades per assegurar que els productes o serveis finals estiguin dissenyats i es produeixin per tal de satisfer els requisits i especificacions demanades per tots els usuaris, i no només l’usuari final.

És un dels apartats més complex, ja que hi intervé la precisió i molts altres factors. Per aconseguir-ho és necessari saber molt bé el que es demana i en escoltar el que es demana. El nostre equip, és un expert precisant i entenent a la perfecció les demandes dels clients.

Nexpert aconsegueix tots els requisits dels clients, innovant en els processos en el cas que fos necessari.

El nostre equip està capacitat per utilitzar tot tipus de material en el sector del control de qualitat com per exemple:

  • Equips de Visió artificial per detectar nivell i/o terbolesa d’ampolles.
  • Equips de Visió artificial per detectar broc trencat de les ampolles
  • Equips sensors de nivell de líquids que continguin aigua.
  • Controls de producció, programes de control de traçabilitat.

Podem treballar nacionalment. Ja s’ha realitzat projectes amb la gratitud dels clients en veure l’estat final de tot el que engloba el projecte.

Podem veure diferents sistemes de control de qualitat, com ara: